Wylesienia, wycinka drzew w tym drzew trudnych

 

-   Wykonujemy wielkopowierzchniową wycinkę drzewostanu i zakrzaczeń. 

-   Usuwamy drzewa „trudne” alpinistycznie i za pomocą podnośnika. 

-   Udzielamy wszechstronnej pomocy przy uzyskiwaniu pozwoleń, 

    ( inwentaryzacja drzewostanu  ekspertyzy przyrodnicze, dendrologiczne ). 

 

Sprzedaż drewna

 

-   Drewno opałowe ( iglaste, liściaste )

-   Drewno kominkowe ( liściaste twarde )

    Oferujemy do sprzedaży drewno w klockach jak i łupane.  

    Posiadamy na magazynie drewno powietrzno-suche oraz mokre. Oferujemy dowóz.

 

-   Papierówka S2B ( liściasta, iglasta )

-   Kłody tartaczne (  liściaste, iglaste )

 

Kompleksowa wycinka w pasach linii elektroenergetycznych ( NN, SN, WN, )

 

-   Inwentaryzacja zakresu robót

-   Uzgodnienia z włascicielami gruntów

-   Frezowanie podrostów drzew, wycinka alpinistyczna konarów.

 

Wycinka gałęzi, podrostów drzew w pasach drogowych

 

Produkcja zrębki leśnej, biomasy

 

Usługi Rolne ( rekultywacja gruntów , frezowanie ) 

 

Usługi rozbiórkowe, ziemne

 

Zakuwanie węży hydraulicznych

ASTRA